Tabebuia rosea

Family: Bignoniaceae

Common Name: Pink trumpet tree, Pink poui, Pink tecoma.

Origin:  Mexico to Venezuela and Columbia