Manilkara zapota

Family:   Sapotaceae

Common Name:  Chikku, Chicle, Naseberry, Sapodilla

Origin: Southern  Mexico – Yucatan